Działka budowlana, przed kupnem i budową domu. Jak budujemy domy jednorodzinne. Mieszkania na parterze budynków mieszkalnych. Dom jednorodzinny, wąskie działki budowlane. działki na sprzedaż, grunty sprzedaż, nieruchomości, mieszkania, domy, sprzedaż działek gruntów, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości - Działki Grunty

domy, nieruchomości w budownictwie

Wieniec - element żelbetowy, zwieńczający mury każdej kondygnacji, mający na celu usztywnienie systemu ścian konstrukcyjnych, szerokość elementu jest równa szerokości ściany konstrukcyjnej, wysokość zależna od rodzaju zwieńczenia.

finanse: kupno mieszkania, domu

Pożyczka - Pożyczka to środki udostępniane pożyczkobiorcy na dowolny cel. Pożyczek mogą udzielać zarówno banki, instytucje finansowe, a także osoby prywatne.

ubezpieczenia: działki

PIU - Polska Izba Ubezpieczeń - Organizacja ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego, skupiającą wszystkie towarzystwa ubezpieczeń, działające na polskim rynku. Głównym zadaniem Izby jest nie tylko reprezentowanie środowiska ubezpieczeniowców, lecz także ochrona wspólnych interesów zakładów ubezpieczeń oraz przeciwdziałanie zagrożeniom na rynku ubezpieczeniowym.

Dom jednorodzinny, wąskie działki budowlane

Jeżeli zamierzasz kupić wąską działkę budowlaną to trudno będzie dopasować projekt domu, należy wtedy uwzględnić wymagane z ustawą odległości od granicy działki 4 m gdy są okna i drzwi, 3 m gdy ściana jeżeli nie ma otworów okiennych i drzwiowych. Należy przy tym pamiętać, że prawdopodobnie będziemy... » więcej

Działka budowlana, przed kupnem i budową domu

Położenie i ukształtowanie terenu ma duże znaczenie, najlepiej jeżeli działka jest płaska lub gdy jej część znajduje się na lekkim wzniesieniu. Planując budowę domu należy pamiętać, że nie powinien on stać w zagłębieniu gdyż narażony będzie na podmywanie wodą gruntową bądź opadową. Wybierając dział... » więcej

Jak budujemy domy jednorodzinne

Domy murowane są solidniejsze i bardziej wytrzymałe niż domy wybudowane inną metodą na przykład szkieletową. Konstrukcja domów murowanych umożliwia uzyskanie dużo większych powierzchni stropów, co przydaje się przy projektowaniu wystroju wnętrza domu, jego pokoi i innych pomieszczeń. Domy murowane... » więcej

Mieszkania na parterze budynków mieszkalnych

Od zawsze tak było, że mieszkania na najniższej kondygnacji dłużej czekają na nowego właściciela, zmienić to mogła jedynie niższa cena uzyskana ze sprzedaży takiego mieszkania. Według agencji nieruchomości jedynie 12% transakcji w ostatnim roku to mieszkania parterowe. Główny powód to liczne niedog... » więcej

konin działki, nieruchomości konin

działki na sprzedaż, grunty sprzedaż, nieruchomości, mieszkania, domy, sprzedaż działek gruntów, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

dom jednorodzinny w budownictwie

Lokal zamienny - to lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeśli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego 20 m2 tej powierzchni.

Fundament - Element konstrukcyjny stanowiący najniższą warstwę budynku, przekazujący na grunt całość obciążeń budowli. Wykonuje się go z betonu, żelbetu, wmurowuje z cegieł lub kamieni. W budowlach lekkich można zbudować go z drewna. Fundament zapewnia minimalne i równomierne osiadanie budynku czy zabezpieczenie domu przed wilgocią.

prawo: kupno gruntu, działki

Najem okazjonalny - Przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów [poza art. 10 ust. 1-3, art. 11 ust. 1 i 2 pkt 1-3 (dotyczy wypowiedzenia), art. 13 i art. 18 ust. 1 i 2] nie stosuje się do najmu tzw. okazjonalnego. Dotyczy on lokalu, z którego właściciel przejściowo nie korzysta dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Do takich umów - poza wymienionymi przepisami - stosuje się regulacje kodeksu cywilnego dotyczące najmu.

Nabycie i utrata własności - Jeśli nie jesteś właścicielem nieruchomości, a posiadasz ją nieprzerwanie od dwudziestu lat, nabędziesz jej własność, jeśli udowodnisz, że jesteś w dobrej wierze, np. nie wiedziałeś, że stanowi ona cudzą własność. Po upływie trzydziestu lat posiadania nabędziesz jej własność nawet wówczas, gdy uzyskałeś posiadanie w złej wierze. Własność rzeczy ruchomej nabędziesz wtedy, jeśli posiadasz ją nieprzerwanie od 3 lat, chyba że działasz w złej wierze.

działki w ubezpieczeniach

suma gwarancyjna - w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej określona w umowie ubezpieczenia kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela.

wartość nowa - wartość odpowiadającą kosztom przywrócenia ubezpieczonego mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego:

  • dla lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy, budynku niemieszkalnego w stadium budowy, budowli, obiektu specjalistycznego - wartość odpowiadająca kosztom naprawy lub odbudowy określona zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych stosowanych w budownictwie z uwzględnieniem dotychczasowej konstrukcji, wymiarów i standardu wykończenia, przy zastosowaniu takich samych lub najbardziej zbliżonych materiałów,
  • dla ruchomości domowych lub stałych elementów stanowiących samodzielny przedmiot ubezpieczenia - wartość odpowiadającą kosztom naprawy lub nabycia (wytworzenia) nowego przedmiotu tego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, tej samej lub najbardziej zbliżonej marki przy uwzględnieniu średnich cen obowiązujących na danym terenie oraz kosztów montażu.

finanse: sprzedaż mieszkania, domu

Kredyt hipoteczny - oprocentowanie - Oprocentowanie kredytu hipotecznego jest zmienne i może zależeć od kilku czynników. W zależności od tego w jakiej walucie udzielony jest kredyt, oprocentowanie dla danej waluty jest oparte na wskaźniku WIBOR, EURIBOR lub LIBOR, a następnie jest doliczana marża banku. Wskaźniki są ustalone na rynku międzybankowym i nie ma możliwości ich negocjacji, zaś sama marża może być negocjowana z bankiem, najczęściej w momencie uruchamiania kredytu. Banki ustalając marżę biorą pod uwagę takie elementy, jak kwota kredytu czy też stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości.

Nieruchomości - Działki Grunty © 2019

Działka budowlana, przed kupnem i budową domu. Mieszkania na parterze budynków mieszkalnych. Jak budujemy domy jednorodzinne. Dom jednorodzinny, wąskie działki budowlane. działki na sprzedaż, grunty sprzedaż, nieruchomości, mieszkania, domy, sprzedaż działek gruntów, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana